Twoje alterego

12 tekstów – auto­rem jest Two­je al­te­rego.

Zaw­sze mam rac­je, a na­wet jak się mylę to i tak mam rację, bo mogłem się mylić. 

myśl • 8 września 2011, 14:31

Naj­bar­dziej cie­szy, nie ty­le osiągnięty cel, co prze­byta do niego droga. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 7 września 2011, 15:10

Choć mi­nione­go cza­su już nie cof­niesz to rzu­cony ka­mień zaw­sze możesz pod­nieść...mu­sisz tyl­ko wie­dzieć gdzie on te­raz leży. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 5 września 2011, 20:16

Człowiek żyjący przeszłością nie ma przed sobą przyszłości. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 4 września 2011, 00:17

Wys­tar­czy po­dejśc bliżej, by zo­baczyć co straciłeś,
ale cza­su nie cof­niesz więc od­suń się na chwilę.. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 września 2011, 13:49

"Za­kochał się w niej. Prze­cież to wi­dać, to się rzu­ca w oczy. Mężczyźni nie by­wają prze­cież be­zin­te­resow­nie uprzejmi..." 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 września 2011, 12:32

Życie uczy jednego:

KTO CHCE WSZYS­TKIEGO, NIE DOS­TA­JE NICZEGO! 

myśl
zebrała 12 fiszek • 1 września 2011, 10:49

Jeśli nie ro­zumiesz de­cyz­ji to jej skutków nie przewidzisz. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 31 sierpnia 2011, 17:32

W życiu trze­ba wie­dzieć kiedy wstać, a kiedy siedzieć. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 30 sierpnia 2011, 11:08

Za­pom­niany przy­jaciel nap­rawdę nig­dy nim nie był, nie płacz za tym co stra­ciłeś, ciesz się z te­go co żeś przeżył! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 sierpnia 2011, 13:17
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Aktywność